Właściwość

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Rybniku  Marcin  Kolek  jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku, który obejmuje:

  • miasto Rybnik i gminy:

  • Czerwionka-Leszczyny (miasto: Czerwionka-Leszczyny oraz sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, osada Jesionka)

  • Gmina Lyski (sołectwa: Lyski, Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice, Żytna)

  • Gmina Świerklany (sołectwa: Świerklany Dolne, Świerklany Górne, Jankowice)

  • Gaszowice ( sołectwa: Gaszowice, Czernica, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice)

  • Gmina Jejkowice

Komornik  Sądowy  Marcin  Kolek  prowadzi  również  egzekucję  na  całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik działa wtedy poza obszarem swojego  rewiru  komorniczego, na  podstawie  art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r.  o  komornikach  sądowych  i  egzekucji  (z późn. zm.),  za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o  egzekucji  z  nieruchomości  stosuje  się  odpowiednio.  Wierzyciel  wraz  z wnioskiem o prowadzenie egzekucji na podstawie w/w artykułu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż korzysta z prawa wyboru komornika.