Właściwość

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Rybniku  Marcin  Kolek  jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku, który obejmuje:
  • miasto Rybnik i gminy:
  • Czerwionka-Leszczyny (miasto: Czerwionka-Leszczyny oraz sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, osada Jesionka)
  • Gmina Lyski (sołectwa: Lyski, Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice, Żytna)
  • Gmina Świerklany (sołectwa: Świerklany Dolne, Świerklany Górne, Jankowice)
  • Gaszowice ( sołectwa: Gaszowice, Czernica, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice)
  • Gmina Jejkowice
Komornik  Sądowy  Marcin  Kolek  prowadzi również  egzekucję  na  obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który obejmuje cały obszar województwa śląskiego. Komornik  działa  wtedy poza obszarem swojego  rewiru  komorniczego,  na  podstawie przepisu  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r.  o  komornikach  sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771 ze zm.), za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o  egzekucji  z  nieruchomości  stosuje  się  odpowiednio.  Wierzyciel  wraz  z wnioskiem o prowadzenie egzekucji na podstawie w/w artykułu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż korzysta z prawa wyboru komornika.